Soal PAS Fikih Kelas VII MTs K-13 | Pendidikangratis.id

Soal PAS Fikih Kelas VII MTs K-13

Download Soal Latihan UTS/PTS, UAS/PAS Fikih Kelas VII SMP/MTspg.com – Berikut soal untuk latihan menjelang Ulangan tengah semester ( Penilaian tengah semester )  dan Ulangan/penilaian akhir semester. Soal ini terdiri dari 40 Pg dan 5 uraian.

LATIHAN UTS/PTS, UAS/PAS SEMESTER GANJIL SMP/MTS

Mata Pelajaran    :  Fikih

Kelas                        :  VII (Tujuh)

 

A. PILIHAN GANDA

1.Arti taharah menurut bahasa adalah ….

 • A. bersih
 • B. terang
 • C. lurus
 • D. bagus

2. Rizka terluka hingga pakaiannya terkena darah. Pakaian Rizka tak suci lagi, karena darah termasuk najis ….

 • A.  muhkofafah
 • B.   mutawasitoh
 • C.   hukmiyah
 • D.   mugholazoh

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (الْبَقَرَةُ : ٢٢٢). 3.

Artinya: Allah mencintai orang yang bertaubat  dan mencintai orang yang ….

 • A. membersihkan hati
 • B. membersihkan lingkungan
 • C. mensucikan diri
 • D. mensucikan hati

4. Jenis najis yang mensucikannya dengan cara memercikkan air pada benda yang terkena najis adalah najis …..

 • A.   mukhofafah
 • B.   mutawasitoh
 • C.   hukmiyah
 • D.   mugholazoh

5. Lukman terkena kotoran kambing di kedua kakinya, maka cara mensucikannya dilakukan dengan cara ….

 • A. dibasuh dengan sabun sampai hilang wujudnya
 • B. memercikkan air pada benda yang terkena najis
 • C. membasuh dengan air sampai bersih hingga hilang wujud najisnya
 • D. dibasuh dengan air tujuh kali yang salah satunya dicampur tanah

6. Berikut ini yang termasuk contoh najis mugholazoh adalah….

 • A.   bangkai
 • B.   minuman keras
 • C.   kotoran binatang
 • D.   liur anjing

7. Salah satu sebab hadas kecil adalah ….

 • A. haid
 • B. junub
 • C. menyentuh kemaluan
 • D. nifas dan wiladah

8. Ketika seseorang wanita sedang haid, salah satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah….

 • A.   berzikir
 • B.   salawat
 • C.   berdoa
 • D.   masuk mesjid

9. Cara bersuci orang yang terkena hadas besar yaitu dengan cara ….

 • A.   wudu
 • B.   mandi
 • C.   tayamum
 • D.   istinja

10. Cara bersuci orang yang terkena hadas kecil yaitu dengan cara ….

 • A.   wudu
 • B.   mandi
 • C.   tayamum
 • D.   istinja

11. Dalam bersuci dari hadas kecil, jika tidak mendapatkan air, maka dengan cara ….

 • A.   wudu
 • B.   mandi
 • C.   tayamum
 • D.   istinja

12. Salat menurut bahasa artinya ….

 • A.   doa
 • B.   ingat
 • C.   memohon
 • D.   memanggil

13. Perbuatan yang sunah dikerjakan dalam salat, disebut ….

 • A.   syarat sah
 • B.   sunah salat
 • C.   rukun salat
 • D.   batal salat

14. Jika kita tidak membaca doa iftitah dalam salat, maka salat kita….

 • A.   sah
 • B.   tidak sah
 • C.   batal
 • D.   sujud sahwi

15. Bacaan اللهُ اَكْبَر    ketika memulai salat adalah bacaan ….

 • A.   tahmid
 • B.   tahlil
 • C.   takbiratul ihram
 • D.   tasbih

16….dst…40  Dapat didownload pada tautan berikut:

Download Soal Latihan UTS/PTS, UAS/PAS Fikih Kelas VII SMP/MTs

B. URAIAN

 1.  Jelaskan 2 (dua) macam hadas serta cara menyucikannya!
 2. Jelaskan sebab-sebab sujud sahwi!
 3. Tuliskan hadis yang berisi tentang salat berjamaah!
 4. Jelaskan pengaturan shaf jika jamaah terdiri dari orang laki-laki dan perempuan!
 5. Tuliskan doa kebaikan dunia akhirat!

Baca Juga :

One Reply to “Soal PAS Fikih Kelas VII MTs…”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *