Soal B. Inggris Kelas 1 SD/MI PTS Semester Ganjil | Pendidikangratis.id

Soal B. Inggris Kelas 1 SD/MI PTS Semester Ganjil

Soal B.Inggris  Kelas 1 SD/MI  Penilaian Tengah Semester ( PTS ) Semester Ganjil – Dalam penilaian kurikulum 2013 sesuai  Permendikbud 23 tahun 2016 Tentang Standar Penilaian, perubahan UTS menjadi PTS, UH menjadi PH dan seterusnya merupakan bagian dari penilaian yang dilakukan oleh guru dalam satuan pendidikan. Sehingga dalam pelaksanaannya guru harus dapat menyiapkan naskah soal sesuai prosedur penyusunan soal.

Berikut soal Bahasa Inggris untuk PTS kelas 1 SD/MI semester ganjil :

Soal B.Inggris  Kelas 1 SD/MI  Penilaian Tengah Semester ( PTS ) Semester Ganjil

A. Choose the correct answer by crossing ( X ) a, b, or c

1. Apple  = . . . .

a. jeruk                            b. apel                           c. semangka

2. Good morning = . . . .

a. selamat siang           b. selamat sore             c. selamat pagi

3. Mango = . . . .

a.  apel                           b. sirsak                          c. mangga

4. What is this                   ?     this is . . . .

a. watermelon             b. grape                          c. durian

5. Glass = . . . .

a. mangkok                   b. gelas                          c. piring

6. Brown  = . . . .

a. cokelat                       b. merah                        c. biru

7. Biru = . . .

a. red                             b. yellow                         c. blue

8. Book = . . . .

a. buku                          b. pulpen                       c. penggaris

9. door = . . . .

a. jendela                      b. pintu                          c. kursi

10. Tas  = . . . .

a. pen                             b. pencil                        c. bag

11. White = . . . .

a. putih                           b. merah                       c. kuning

12.What is this            ? this is . . . .

a. banana                      b. melon                      c. guava

13. B = . . . .

a. bi                                 b. di                               c. ci

14. Anjing = . . . .

a.   cat                              b. dog                           c. tiger

15. ei = . . ..

a. e                                   b. a                                 c. b

B. Gave the meaning of the words below ( berilah arti pada katakata berikut )

1. good Afternoon  = ……………………………………….

2. A                           = ……………………………………….

3. Good morning   = ……………………………………….

4.  How are you     =  ……………………………………….

5. S                           = ………………………………………..

6. grey                    = ………………………………………..

7. M                        = ………………………………………..

8. Cat                      = ………………………………………..

9. Table                  = . . . …………………………………..

10. Purpel              = ……………………………………….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *